ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ประเภทข้อมูลที่มีให้บริการ

ประเภทและรายละเอียดข้อมูลที่มีให้บริการ ณ ขณะนี้

ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย รายงานข้อมูลภูมิอากาศ อื่น ๆ : Windrose

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ

รายชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นรายชั่วโมง เช่น ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสถานี

ไปที่รายละเอียด 
ราย 3 ชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นราย 3 ชั่วโมง เช่น ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสถานี

ไปที่รายละเอียด 
รายวัน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นรายวัน เช่น ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสถานี

ไปที่รายละเอียด 
รายวัน-รายภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นรายวัน เช่น ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นภาค

ไปที่รายละเอียด 
รายสัปดาห์จำแนกภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นรายสัปดาห์ เช่น ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ โดยแบ่งเป็นภาค

ไปที่รายละเอียด 
รายเดือนจำแนกรายภาค

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นรายเดือน เช่น ปริมาณฝนรวม ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย ฯลฯ โดยแบ่งเป็นภาค

ไปที่รายละเอียด 
เฉลี่ยรายเดือนจำแนกรายภาค

ข้อมูลเฉลี่ยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นรายเดือน เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย ทัศนวิสัยภาคพื้นดินเฉลี่ย ฯลฯ โดยแบ่งเป็นภาค

ไปที่รายละเอียด 
เฉลี่ยรายเดือนจำแนกรายสถานี

ข้อมูลเฉลี่ยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นรายเดือน เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดเฉลี่ย ทัศนวิสัยภาคพื้นดินเฉลี่ย ฯลฯ โดยแบ่งเป็นสถานี

ไปที่รายละเอียด 
เฉลี่ยรายฤดู

ข้อมูลเฉลี่ยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นรายฤดู โดยแบ่งเป็นภาค

ไปที่รายละเอียด 
เฉลี่ยคาบปี

ข้อมูลเฉลี่ยเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเป็นคาบปี โดยแบ่งเป็นภาคและสถานี

ไปที่รายละเอียด 

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > รายชั่วโมง

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > ราย 3 ชั่วโมง

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > รายวัน

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > รายวัน-รายภาค

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > รายสัปดาห์จำแนกภาค

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > รายเดือนจำแนกรายภาค

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > เฉลี่ยรายเดือนจำแนกรายภาค

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > เฉลี่ยรายเดือนจำแนกรายสถานี

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > เฉลี่ยรายฤดู

รายงานข้อมูลภูมิอากาศ > เฉลี่ยคาบปี

ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย > ข้อมูลรายชั่วโมง

ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย > ข้อมูลราย 3 ชั่วโมง

ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย > ข้อมูลรายวัน

ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย > ข้อมูลฝนอำเภอรายวัน

ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย > ข้อมูลรายเดือน

ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย > รายงานข้อมูลราย 3 ชั่วโมง

ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย > รายงานข้อมูลรายวัน

ข้อมูลอื่น ๆ > ข้อมูล Windrose

×